Konzultace při zpracování vědeckých nebo seminárních prací

Umíme pomoci se zpracováním odborných prací.

Typicky se jedná o konzultace seminárních prací z informatických předmětů na středních nebo vysokých školách (Excel, Access).

Také pomáháme analyzovat a vyhodnocovat výsledky vědeckého výzkumu a prezentovat je v přehledné formě.

Jsme schopni reagovat rychle a pomoci i když je náš klient pod časovým tlakem.