When working with Excel we sometimes don´t have some content of cells in the form we need. Either we have number and need text or we have text and need number. Typically you face this problem when using VLOOKUP function.

To transform numbers to text you can use the TEXT function. This function has two arguments. The first one is a cell with number, the second one is format used for transformation. The explanation of the second argument is from Microsoft site: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/tri-zpusoby-prevodu-cisel-na-text-HA001136619.aspx

Formula = TEXT(123,25;"0") results in 123

Formula = TEXT(123,25;"0,00") results in 123,25

 

  • Výsledkem vzorce =HODNOTA.NA.TEXT(123,25;"0") bude 123.
  • Výsledkem vzorce =HODNOTA.NA.TEXT(123,25;"0,0") bude 123,3.
  • Výsledkem vzorce =HODNOTA.NA.TEXT(123,25;"0,00") bude 123,25.
  • Chcete-li zachovat pouze desetinná místa, která byla zadána, použijte vzorec =HODNOTA.NA.TEXT(A2;"General").
  • Tato funkce je vhodná také k převodům kalendářních dat na formátovaná data. Obsahuje-li buňka A2 datum 29. 5. 2003 a použijete-li vzorec =HODNOTA.NA.TEXT(A2;"d. mmmm rrrr"), dostanete 29. květen 2003.

Nejčastěji však používáme syntaxi s nulou.

  • =HODNOTA.NA.TEXT(A2;0)

Opačnou funkcí převádějící naopak text na číslo je funkce HODNOTA (anglicky VALUE). 

Je také třeba upozornit, že způsob uložení, který se řeší v tomto článku, není to samé, co formát buněk a čísla na texty a texty na čísla nemůžeme obvykle převádět samotnou změnou formátu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

smazat formulářOdeslat komentář