Uvod

Tato příručka vznikla jako kompilace návodů týkajících se kontingenčních tabulek z webu www.vyuka-excelu.cz. Některé kapitoly na sebe tedy nemusí přesně navazovat nebo nemusí být úplně konzistentní, originální texty je možné najít přímo na www.vyuka-excelu.cz.

Tuto příručku je možné používat pro soukromé účely, není ale možné ji dále sdílet.

[insert page='kontingencni-tabulky-prehled-navodu' display='all']
[insert page='zakladni-navod-pro-vytvoreni-kontingencni-tabulky' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulky-na-jedne-strance' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulky-a-nastroj-prurez-slicer' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulky-v-google-apps' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulky-v-libre-office-calc' display='all']
[insert page='pocitana-pole-calculated-fields-v-kontingencni-tabulce' display='all']
[insert page='pocitane-polozky-calculated-items-v-kontingencni-tabulce' display='all']
[insert page='zobrazeni-procent-v-kontingencni-tabulce' display='all']
[insert page='zobrazeni-procent-nebo-prirustku-v-kontingencni-tabulce' display='all']
[insert page='2030-2' display='all']
[insert page='pouziti-jednoho-filtru-nebo-jednoho-prurezu-pro-vice-kontingencnich-tabulek' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulka-pro-zobrazeni-externich-dat' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulka-s-automaticky-prizpusobovanou-oblasti-zdrojovych-dat' display='all']
[insert page='skupinova-pole-v-kontingencni-tabulce-pouzita-pro-shlukovani-datumu' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulky-speciality' display='all']
[insert page='casova-osa-v-kontingencni-tabulce' display='all']
[insert page='dynamicke-razeni-v-kontingencni-tabulce' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulka-pocitajici-unikatni-jedinecne-hodnoty' display='all']
[insert page='kontingencni-tabulka-s-relacni-vazbou-datovy-model-v-excelu-2013' display='all']
[insert page='ploche-tabulkove-zobrazeni-kontingencnich-tabulek' display='all']
[insert page='pouziti-kontingencni-tabulky-na-zpracovani-dat-z-google-analytics' display='all']
[insert page='procvicovani-kontingencnich-tabulek' display='all']
[insert page='procviceni-kontingencnich-tabulek-prvni-dil' display='all']
[insert page='procviceni-kontingencnich-tabulek-druhy-dil' display='all']
[insert page='procviceni-kontingencnich-tabulek-dil-treti-pokrocilejsi' display='all']
[insert page='cvicna-data-pro-kontingencni-tabulky' display='all']