Osnovy kurzů

Osnovu všech kurzů vždy vytváříme dle přání zákazníka. Následující body jsou tedy pouze naším doporučením – dle naší zkušenosti jsou pro uživatele přínosné. 

 • Kontingenční tabulky
  • Základ
  • Kontingenční grafy
  • Počítaná pole a počítané položky
 • Analýza dat
  • Filtry
   • Automatické filtry
   • Pokročilé filtry
  • Řazení
 • Funkce
  • Absolutní odkazy
  • Základní funkce pro sčítání, průměry, počítání…
  • KDYŽ (včetně vnořování)
  • SVYHLEDAT (včetně komplikovanějších použití)
  • SOUČIN.SKALÁRNÍ (SUMPRODUCT)
  • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
  • FUNKCE KDYŽ, NEBO, A, NE - jejich kombinace a kombinace s KDYŽ
  • Funkce pro ošetřování chyb (ISERROR, ISERR, IFERROR…)
  • CONCATENATE
  • CHYBHODN
  • MINUTA, HODINA, DEN, MĚSÍC, ROK
  • POWER
  • SUMIF, COUNTIF
  • ZLEVA, ZPRAVA
  • LARGE, SMALL
  • Databázová funkce DSUMA, DZÍSKAT, DPRŮMĚR...
   • Kriteriální tabulky
 • Podmíněné formátování
  • Barevné škály a pruhy
  • Vlastní pravidla
  • Formátování vzorcem
 • Formátování
  • Formátování buněk
  • Formáty čísel (účetní, vlastní...)
  • Formátování čísel, datumů, textů
 • Makra
  • Základní orientace
  • Nahrání
  • Tlačítka a další základní ovládací prvky
  • Programování ve Visual Basicu
   • Definice proměnných
   • Práce s proměnnými v aplikacích
   • Komunikace proměnných a buněk
   • Podmínky
   • Cykly
   • Práce s poli
 • Regresní a korelační analýza obchodních dat
 • Optimalizační metody (Řešitel)
 • DataMining (využití MS SQL Serveru)
 • Power View
  • Tvorba reportů obsahujících např.:
   • Elegantně prezentovaná tabulková data
   • Mapové grafy
   • Obrázkové sestavy se symboly, fotografiemi atd.
 • Power Pivot
  • Spravovat datový model v Excelu
  • Načítat data přímo, pomocí Power Query nebo z propojených tabulek
  • Stavět datové sklady - vytvářet relace, hierarchie atd.
  • Prezentovat data z Power Pivotu pomocí běžných i kontingenčních tabulek
  • Sdílet reporty na SharePointu
  • Vytvářet explicitní i implicitní míry a prakticky je používat
  • Zapisovat výpočty v jazyku DAX - např. typické funkce RELATED, SUMX, FILTER...
  • Pracovat s datumy
 • Power Query (Načíst a transformovat)
  • Připojovat se k rozličným externím zdrojům (kromě klasických databází také např. k Facebooku nebo k internetovým stránkám)
  • Načítat data nejen do listů, ale i do tzv. datového modelu Excelu
  • Upravovat data při načítání
   • Čistit
   • Doplňovat
   • Měnit datové typy
   • Slučovat
   • Počítat
   • atd. atd. atd.
  • Slučovat více tabulek pomocí klíče
  • Slučovat načítané tabulky pod sebe
 • Spojování datových oblastí s využitím RDBMerge
 • Hledání řešení
 • Citlivostní analýza s využitím funkce TABULKA
 • Citlivostní analýza s využitím scénářů

Pokud Vás zajímá některé z uvedených témat hlouběji, můžete zvážit také specializované kurzy:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Firemní kurzy

 • Přemýšlíte o firemním školení Excelu?
 • Školíme Excel od začátečníků po experty, ale také PowerPoint, PowerPivot nebo Access.
Mám zájem o kurz

Individuální výuka

Mám zájem o výuku

Vývoj aplikací v Excelu (makra - VBA)

 • Vyvíjíme aplikace pro potřeby firemních zákazníků
 • Reporty, vizualizace dat, harmonogramy, plánování
 • Slučování dat ze souborů, agregace, exporty
Zajímám se o vytvoření aplikace

Kontakt

 • Tel: +420 602 274 999
 • Mail: info@vyuka-excelu.cz
Kontaktní formulář
TOPlist