Tato stránka popisuje tři komponenty skupiny Power BI a vymezuje, co který z nich umí a dělá.

Jedná se pouze o Power BI v rámci Excelu - tedy ne o Power BI v rámci zvláštního online nástroje nebo desktopového návrháře a nevěnuje se možnostem Power Bi na SharePointu.

Poposaný stav v březnu 2016 v Excelu 2016, přičemž je pravděpodobné, že zanedlouho už některé informace z článku nemusí být aktuální. Pokud někdo v diskusi něco opraví nebo doplní, budu rád.

Základ

V zásadě platí, že Power Query slouží k dotahování dat do Excelu, Power Pivot pro správu datového modelu a Power View pro prezentaci dat.

Teď podrobněji.

Power Query

Power Query (které se od verze Excelu 2016 nejmenuje Power Query, ale jedná se o standardní funkci umístěnou na kartě Data) umí data nejen do Excelu natáhnout, ale přitom s nimi provádět některé transformace. Např. je vyfiltrovat, provést mezivýpočty nebo je podle určitých kritérií seskupit.

Vstupy pro Power Query:

  • Tabulka v excelovském souboru, se kterým pracujeme
  • Jakýkoliv jiný excelovský soubor, csv, txt atd.
  • Mnoho typů databází
  • Další zdroje jako weby, Facebook atd.

Výstupy Power Query:

Další informace o Power Query

Power Pivot

Power Pivot je datový sklad obsahující data v datovém modelu. Tato data jsou sice uložena v excelovském souboru, ale nejsou uložena v listech.

Vstupy pro Power Pivot (pro datový model)

  • Tabulka v excelovském souboru, se kterým pracujeme
  • Tabulka v jiném Excelovském souboru
  • V podstatě jakákoliv jiná externí data - při přímém připojení ale bez možnosti složitější transformace, možná jen jen definice pomocí SQL
  • Připojení vytvořené v Power Query (nebo jinak vytvořené připojení)

Výstupy Power Pivotu (datového modelu)

Další informace o Power Pivotu

Power View

Power View umožňuje vytvářet reporty / sestavy nad daty. Na rozdíl od jiných součástí Excelu se nemusí jednat o reporty ve formě tabulek. Může se jednat o reporty grafické nebo, což je v Power View asi nejefektnější, o mapové grafy.

Vstupy Power View

Výstup Power View

  • Power View report

Další informace o Power View

Schéma komponent Power BI v Excelu

Ve schématu jsou zachycené jen některé vazby - podrobněji viz předchozí článek.

schéma bi